Fotoshoot: Bull.Miletic

Kunstnerduoen Bull.Miletic skal stille ut et nytt, høyst interessant kunstverk på årets La Biennale di Venezia, og da de lurte på om jeg hadde anledning til å portrettere dem i anledning denne store begivenheten, ble jeg selvsagt oppglødd og inspirert.

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Bull.Miletic består av kunstnerne Synne Bull og Dragan Miletic. De arbeider mye med multimedia- og videoinstallasjoner, og utforsker gjennom dette det cinematiske vesen og dets forhold til vår romlige opplevelse og sansning. Jeg fant det derfor naturlig å lage et sett som i tillegg til å kunne brukes til mer tradisjonelle portretter, også la til rette for å fange bevegelse gjennom et lengre tidsrom (her ca. tre sekunder).

Jeg gikk for et tradisjonelt, enkelt førsteoppsett på sort bakgrunn. Enkelt og greit, spesielt med tanke på at dette skulle bli et mer formelt portrett:

Canon EOS 5D mark iii med 50mm f/1.4

Canon EOS 5D mark iii med 50mm f/1.4

Canon EOS 5D mark iii med 50mm f/1.4

Canon EOS 5D mark iii med 50mm f/1.4

Canon EOS 5D mark iii med 50mm f/1.4

Canon EOS 5D mark iii med 50mm f/1.4

I det neste oppsettet valgte jeg å fotografere Synne og Dragan hver for seg. Siden deres livslange prosjekt går så dypt ned i det cinematiske, forsøkte jeg gjennom forsiktig posisjonering av tre blitser å skape et bilde av to kunstnere som kikker ut foran projektoren – ryggen mot det skarpe projektorlyset, og ansiktet i strømmen av fotoner som rikosjetterer tilbake fra filmen på lerretet:

Canon EOS 5D mark iii med 85mm f/1.8

Canon EOS 5D mark iii med 85mm f/1.8

Canon EOS 5D mark iii med 85mm f/1.8

Canon EOS 5D mark iii med 85mm f/1.8

Det siste oppsettet satte jeg opp som en tresekunders eksponering, der dagslyset kontinuerlig dokumenterte kunstnernes bevegelser, mens jeg manuelt fanget dem ved hjelp av to separate "blitseksponeringer":

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Canon EOS 5D mark iii ca 3 sekunders eksponering

Dette ble en virkelig artig dag på jobben :)